ویــریــــا VIRYA سلام ویــریــا (virya) : واژه ای است در زبان لکی به معنی هوشیار، حواس جمع، مواظب، مراقب. ویــریــا در تاریخ چهارم شهریورماه 1393 شروع به فعالیت نموده و هدف آن انتشار بهترین مطالب در موضوعات مختلف است به طوری که هر کاربر بتواند مطالب مورد علاقه خویش را در این وبلاگ بیابد. حضور و اظهار نظر شما مایه افتخار ماست. http://virya.mihanblog.com 2020-02-23T21:35:45+01:00 text/html 2020-01-31T21:04:38+01:00 virya.mihanblog.com حکایت های کوتاهی از مولانا - تشنه بر سر دیوار http://virya.mihanblog.com/post/2503 <h3 class="dtitle" align="center"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/2175" title="حکایت های کوتاهی از مولانا - تشنه بر سر دیوار">حکایت های کوتاهی از مولانا - تشنه بر سر دیوار</a></h3><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">در باغی چشمه ای بود و دیوارهای بلند گرداگرد آن باغ، تشنه ای دردمند، بالای دیوار با حسرت به آب نگاه می كرد. ناگهان، خشتی از دیوار كند و در چشمه افكند. صدای آب، مثل صدای یار شیرین و زیبا به گوشش آمد، آب در نظرش، شراب بود. مرد آنقدر از صدای آب لذت می برد كه تند تند خشتها را می كند و در آب می افكند.</span><b><span style="font-size:8.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b><b><span style="font-size: 8.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></b> <br><br><br><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.3pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">آب فریاد زد: های، چرا خشت می زنی؟ از این خشت زدن بر من چه فایدهای می بری؟</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.3pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.3pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;line-height:150%"><br><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp; <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت آموزنده" class="text4">حکایت آموزنده</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های کوتاه" class="text4">حکایت های کوتاه</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های آموزنده" class="text4">حکایت های آموزنده</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت های آموزنده از مولوی" class="text4">حکایت های آموزنده از مولوی</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حکایت هایی از مولانا" class="text4">حکایت هایی از مولانا</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/حكایت تشنه بر سر دیوار" class="text4">حكایت تشنه بر سر دیوار</a>، <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/تشنه بر سر دیوار" class="text4">تشنه بر سر دیوار</a>، <br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.3pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-right:1.3pt; mso-margin-bottom-alt:auto;text-align:justify;text-justify:kashida;text-kashida: 0%;line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p> text/html 2020-01-29T10:32:13+01:00 virya.mihanblog.com ثبت نام سه دوره ضمن خدمت فرهنگیان http://virya.mihanblog.com/post/2502 <a target="_blank"><font class="text4"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font size="4" color="#3333FF"><b><span style="font-size: 24pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Titr&quot;;" lang="AR-SA">&nbsp;ثبت نام <font color="#FF0000">سه</font> دوره ضمن خدمت فرهنگیان</span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><font color="#CC0000"><b><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA">مهلت ثبت نام تا <span style="background-color: rgb(255, 204, 102);">11 بهمن</span></span></font></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><font color="#CC33CC"><font size="6"><span style="font-size: 16pt; line-height: 150%; font-family: &quot;B Roya&quot;;" lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(255, 204, 102);"></span> این دوره ها <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><font color="#000000">13 بهمن</font> </span>در سامانه ضمن خدمت ثبت خواهند شد</span></font></font></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><font size="6"><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></font><span style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">تولید محتوای الکترونیکی 48 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 92002414</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">کسب و کار نوآورانه (استارت آپ) 24 ساعت (<span style="color:#C00000">تخصصی</span>) با کد 99506728</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه 22 ساعت (<span style="color:#C00000">عمومی</span>) با کد 92003079</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#0070C0" lang="AR-SA">برای ثبت نام هر دوره روی تصویر آن دوره کلیک کنید</span></b></p></font></a><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"> </a><br></div><h4 class="node-title" align="center"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97687"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703561-90ecbfd4.jpg?itok=DfcGDhAA" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97684"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703501-76cddd65.jpg?itok=SlSTyRmK" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97681"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18703465-ebedd946.jpg?itok=MSxx1hTO" alt="" width="300" height="300"></a></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><a target="_blank"><font class="text4"> </font></a><font class="text4"><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای حرفه ای کار با رایانه" class="text4">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/کسب و کار نوآورانه" class="text4">کسب و کار نوآورانه</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/تولید محتوای الکترونیکی" class="text4">تولید محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/محتوای الکترونیکی" class="text4">محتوای الکترونیکی</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت" class="text4">دوره ضمن خدمت</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان" class="text4">آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/آزمون های ضمن خدمت" class="text4">آزمون های ضمن خدمت</a><br></font></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br></div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center">مهارتهای حرفه ای کار با رایانه، کسب و کار نوآورانه، تولید محتوای الکترونیکی، محتوای الکترونیکی، دوره ضمن خدمت، آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان، آزمون های ضمن خدمت</div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"><br><br></div> text/html 2020-01-01T12:42:12+01:00 virya.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL برای همه فرهنگیان http://virya.mihanblog.com/post/2501 <div align="center"><font size="3"><b><font size="2" color="#CC0000">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر <font color="#3366FF">ICDL</font> برای همه فرهنگیان</font></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><br></b></font></div><div><br></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">برای ثبت نام روی تصویر زیر کلیک کنید</span></b></font></div><div align="center"><font size="3"><b><span style="font-size:18.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA"><br></span></b></font></div><div><br></div><div><div class="field field-name-field-f-logo field-type-image field-label-hidden field-wrapper" align="center"> <a href="https://idpay.ir/azmonsara/file/97992"><img src="https://idpay.ir/sites/default/files/styles/300/public/file/371367/18781605-dd8e8c20.jpg?itok=S2kTnCR8" alt="" width="300" height="300"></a></div><h4 class="node-title"><br> </h4><div><br></div><div><br></div><div>دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL، دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر، دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL، دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر، مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL، مهارتهای هفتگانه ICDL، دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div> <br><br> <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر">دوره ضمن خدمت مهارتهای هفتگانه کامپیوتر</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL">دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر">دوره ضمن خدمت مهارتهای کامپیوتر</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/مهارتهای هفتگانه ICDL">مهارتهای هفتگانه ICDL</a>، <a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/tag/دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL">دوره مهارتهای هفتگانه کامپیوتر ICDL</a>، text/html 2019-12-27T17:30:47+01:00 virya.mihanblog.com ثبت نام دوره ضمن خدمت فرهنگیان http://virya.mihanblog.com/post/2500 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">دوره های ضمن خدمت فرهنگیان (</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#00B050" lang="AR-SA">دوره های 18 و 20 ساعتی</span></b><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">)</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">آموزش و پرورش دانش آموز مستعد</span></b><span style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401176</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">درس پژوهی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 99506117</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">ارزشیابی کیفی توصیفی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91400715</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="AR-SA">دوره ضمن خدمت «</span><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family:Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA">روانشناسی تفاوت های فردی</span></b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma" lang="AR-SA">» با کد 91401116</span><span dir="LTR"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%;tab-stops:right 94.5pt" align="center"><br><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><font size="4" color="#3333FF">برای مشاهده لیست دوره ها روی ادامه مطلب کلیک کنید</font></span></b></span></b></p><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-hansi-font-family: Tahoma;color:#C00000" lang="AR-SA"><span style="background-color: rgb(102, 255, 153);"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/57">ادامه مطلب</a></font></span></span></b> text/html 2019-12-15T09:56:10+01:00 virya.mihanblog.com مجموعه کامل «داستان راستان» اثر شهید استاد مرتضی مطهری http://virya.mihanblog.com/post/2499 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">مجموعه کامل «</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان</span></b><b><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">» اثر شهید استاد مرتضی مطهری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#C00000">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">برای دسترسی به این مجموعه ارزشمند روی لینک زیر کلیک کنید:</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/category/75" target="_blank" title="داستان راستان شهید مطهری"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></b></a></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Roya&quot;; color:#0070C0" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></p> <span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif"><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20شهید%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان شهید مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20راستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان راستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20و%20آموزنده"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه و آموزنده</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20کوتاه%20از%20مرتضی%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های کوتاه از مرتضی مطهری</span></a><span lang="AR-SA">، </span><a href="http://parcha.mihanblog.com/post/tag/داستان%20های%20آموزنده%20شهید%20مطهری"><span style="text-decoration:none;text-underline:none" lang="AR-SA">داستان های آموزنده شهید مطهری</span></a></span> text/html 2019-12-06T16:50:33+01:00 virya.mihanblog.com داستان شاه عباس و دزدها http://virya.mihanblog.com/post/2498 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;line-height: 150%" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;Tahoma&quot;,sans-serif;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#C00000" lang="AR-SA">حکایت شاه عباس و دزدها</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>یك شب <a href="http://parcha.mihanblog.com/post/2157" target="_blank" title="شاه عباس">شاه عباس</a> با لباس مبدل در كوچه های شهر می گشت كه به سه<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دزد برخورد كرد كه قصد دزدی داشتند. شاه عباس وانمود كرد كه او هم دزد است و از آنان خواست كه او را وارد دار و دسته خود كنند.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="AR-SA">دزدان گفتند: ما سه نفر هر یك خصلتی داریم كه به وقت ضرورت به كار می آید.</span></p> text/html 2019-04-20T06:59:30+01:00 virya.mihanblog.com داستان راستان - جلد اول اثر: شهید استاد مرتضی مطهری (قسمت اول) http://virya.mihanblog.com/post/2497 <font style="font-size:8pt;"><p class=" " style="text-align: center;" dir="rtl"><span style="font-size: small;"><strong>داستان راستان -&nbsp; جلد اول&nbsp; اثر: شهید استاد مرتضی مطهری (قسمت اول)</strong></span></p> <p class=" " dir="rtl">&nbsp;</p> <p style="text-align: center; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="rtl" align="center"><span style="color: #ffffff; font-family: Tahoma;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ed3131;"><span style="color: #ed3131;"><em><span style="font-size: 9pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma; font-style: normal;" lang="AR-SA">برای مشاهده داستان مورد نظر بر روی <strong><span style="color: red;">عنــــوان</span></strong> آن کلیک را انتخاب کنید.</span></em></span></span></span></span></span></span></p> <p class=" " dir="rtl">&nbsp;</p> <p><span dir="ltr"> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بازار سیاه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2018"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بازار سیاه</span></a></span></p> <p class=" " dir="rtl"><span dir="ltr"> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در خانه اُمّ سلمه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2017"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در خانه اُمّ سلمه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - درخت خرما" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2016"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - درخت خرما</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - شکایت همسایه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2015"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - شکایت همسایه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - سفره خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2014"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - سفره خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - وزنه برداران" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2013"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - وزنه برداران</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - تازه مسلمان" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2009"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - تازه مسلمان</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در محضر قاضى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2008"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در محضر قاضى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در سرزمین منا" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2007"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در سرزمین منا</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - نماز عید" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2004"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - نماز عید</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - گوش به دعاى مادر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2003"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - گوش به دعاى مادر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - نصیحت زاهد" href="http://parcha.mihanblog.com/post/2002"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - نصیحت زاهد</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در بزم خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1996"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در بزم خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - ابن سینا و ابن مسکویه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1995"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - ابن سینا و ابن مسکویه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - غزالى و راهزنان" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1994"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - غزالى و راهزنان</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بازارى و عابر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1993"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بازارى و عابر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مستمند و ثروتمند" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1990"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مستمند و ثروتمند</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری -امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت دوم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1989"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری -امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت دوم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت اول" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1988"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - امام صادق علیه السلام و گروهى از متصّوفه - قسمت اول</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - على و عاصم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1986"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - على و عاصم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مسیحى و زره على علیه السلام" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1985"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مسیحى و زره على علیه السلام</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که اندرز خواست" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1984"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که اندرز خواست</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مرد شامى و امام حسین علیه السلام" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1983"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مرد شامى و امام حسین علیه السلام</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - اعرابى و رسول اکرم" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1982"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - اعرابى و رسول اکرم</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - امام باقر و مرد مسیحى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1981"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - امام باقر و مرد مسیحى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - در رکاب خلیفه" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1980"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - در رکاب خلیفه</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مسلمان و کتابى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1979"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مسلمان و کتابى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - قافله اى که به حج مى رفت" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1978"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - قافله اى که به حج مى رفت</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - غذاى دسته جمعى" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1977"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - غذاى دسته جمعى</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - همسفر حج" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1976"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - همسفر حج</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - بستن زانوى شتر" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1975"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - بستن زانوى شتر</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - خواهش دعا" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1974"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - خواهش دعا</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که کمک خواست" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1973"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - مردى که کمک خواست</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - مرتضی مطهری - رسول اکرم و دو حلقه جمعیت" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1972"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - مرتضی مطهری - رسول اکرم و دو حلقه جمعیت</span></a><br> <br> <a title=" داستان راستان - شهید مرتضی مطهری - مقدمه جلد اوّل" href="http://parcha.mihanblog.com/post/1971"><span style="text-decoration: none;" dir="rtl" lang="FA">داستان راستان - شهید مرتضی مطهری - مقدمه جلد اوّل</span></a></span></p></font> text/html 2018-04-22T12:49:59+01:00 virya.mihanblog.com دوره ضمن خدمت مدیریت بحران (ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران) http://virya.mihanblog.com/post/2496 <div align="center"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران)</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><br></span></p><a href="http://azmon97.mihanblog.com/post/8" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/B.jpg" class="shrinkToFit" height="273" width="359"></a></div><br> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">دوره ضمن خدمت مدیریت بحران</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">(ویژه تمام فرهنگیان تهران و شهرستانهای تهران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">نام دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">مدرسه آماده (مدیریت بحران)</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">كد دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">99505930<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">مدت دوره:</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif; color:red" lang="FA"> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:107%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">16ساعت</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">سفارش انجام آزمون: (</span></b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><font color="#3366FF">آیدی تلگرام</font></span><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">)&nbsp; <br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"> </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"><font size="4"><a href="https://t.me/Ali_G1396" target="_blank" title="دوره ضمن خدمت مدیریت بحران"><font color="#CC33CC"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL" style="font-size:10.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif" lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>@</span><span style="font-size:10.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif">Ali_G1396</span></b></font></a><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><br></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;" align="center"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA">https://t.me/Ali_G1396</span></b><br><span style="background-color: rgb(204, 255, 255);"></span></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:10.0pt;line-height: 107%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,sans-serif;color:red" lang="FA"><br></span></b></p> text/html 2018-04-12T12:00:13+01:00 virya.mihanblog.com وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان http://virya.mihanblog.com/post/2495 <center><font color="#CC0000"><b>وبلاگ آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان</b></font><br><br><br><a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"  ="" px="" width="175" height="125"></a></center> &nbsp; <center><textarea cols="20" rows="2" onclick="this.select()"> &lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://azmon97.mihanblog.com"&gt;&lt;img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/719/2154089/4.jpg" alt="آزمون های ضمن خدمت فرهنگیان"&nbsp; width="175" height="125"px&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt; </textarea></center> text/html 2018-04-12T09:03:53+01:00 virya.mihanblog.com داستان دختر سیب فروش http://virya.mihanblog.com/post/2494 <h1 dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma;color:red" lang="AR-SA">داستان دختر سیب فروش</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma;color:red"></span></h1> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%; direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">چند سال پیش گروهی از فروشندگان در شیکاگو برای شرکت در یک سخنرانی عازم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">سفر می شوند و همگی به همسران خود وعده می دهند که روز جمعه حتماً برای صرف</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">شام کنار همسران خود خواهند بود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در سخنرانی، بحث طولانی می شود، طوری که حرکت هواپیما نزدیک می شود و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">این مسئله باعث می شود تمام فروشندگانی که به همسران خود وعده داده بودند،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">به یکباره به سمت فرودگاه هجوم بیاورند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">در زمانی که همه آنها می کوشیدند تا راه را برای خود باز کنند و از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ترمینال فرودگاه رد شوند، پای یکی از آنان از روی بی دقتی به پایه میز دکه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ای اصابت کرده و سیب های روی آن، به زمین می ریزد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مسافران همه بی تفاوت از این مسئله خود را به هواپیما می رسانند و در جای</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">خود می نشینند و نفس راحتی می کشند که می توانند به خانواده خود برسند، اما</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">یک نفر از آنان می ایستد و نظاره گر صحنه می شود.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">او با بالا بردن دست خود از دوستان خداحافظی می کند و به دخترک سیب فروش کمک می کند که سیب ها را جمع کند، آخر آن دخترک کور بود و این کار برایش سخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">آن مرد در حین جمع آوری سیب ها متوجه می شود بعضی از سیب ها له شده اند و بعضی ها کثیف؛ پس 10 دلار به دخترک می دهد و می گوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">این هم خسارت سیب هائی که من و دوستانم آنها را خراب کردیم. امیدوارم ناراحتتان نکرده باشیم.</span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مرد کمی می ایستد و بعد با گامهای بلند شروع به دور شدن از دکه آن دخترک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">می کند. در این هنگام دخترک ده ساله با صدای بلند و در میان جمعیت رو به او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA">کرده و می گوید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:Tahoma"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:</span><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:Tahoma" lang="AR-SA"></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><i><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">ببینم، نکند شما حضرت عیسی (ع) هستید؟</span></i></p> <p dir="RTL" style="text-align:justify;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family: Tahoma" lang="AR-SA">مرد مات و متحیر در جای خود میخکوب شد...</span></p>